اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
چرخه سلولی

چرخه سلولی

چرخه سلولی شامل دو مرحله کلی اینترفاز و مرحله تقسیم سلول است . هرکدام دارای مراحلی هستند. اینتر فاز دارای مراحل زیر است: G1 , S […]