فروردین ۲, ۱۳۹۷
دستگاه تولید مثلی زن

ویدئوی دستگاه تولید مثلی زن

دستگاه تولید مثلی زن دارای بخش های متفاوتی است. مانند رحم، واژن ، تخمدان ، لوله های فالوپ، کلیتوریس و بخش خارجی. هورمونهای FSH و LH […]