فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
میوه

میوه

میوه از رشد تخمدان برچه حاصل می شود. میوه از دانه محافظت می کند. میوه به پراکنده شدن دانه کمک می کند. میوه می تواند واقعی […]