اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میوز

میوز تقسیمی برای تولید گامت: تقسیم میوز

تقسیم میوز برای تولید گامت انجام می شود. تقسیم میوز برای تولید مثل جنسی انجام می شود. با تقسیم میوز سلول هایی حاصل می شود که […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
دانه گرده

دانه گرده

دانه گرده در اصل گامت نر یا اسپرم گیاه را تولید می کند . دانه گرده شامل دو سلول زایشی و سلول رویشی است. محل ساخته […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
مادگی گل

برچه: مادگی گل

مادگی گل شامل خامه ، کلاه و تخمدان می باشد. در تخمدان اجرایی به نام تخمک وجود دارد. تخمک کیسه رویانی را به وجود می آورد […]