فروردین ۶, ۱۳۹۷
تولید مثل غیر جنسی گیاهان

ویدئوی تولید مثل غیر جنسی گیاهان

تولید مثل غیر جنسی گیاهان به صورت های مختلف انجام می شود. قلمه زدن ، پیوند زدن ، خوابانیدن ، استفاده از ریزوم. و نیز استفاده […]