فروردین ۸, ۱۳۹۷
دانه گرده

دانه گرده

دانه گرده در اصل گامت نر یا اسپرم گیاه را تولید می کند . دانه گرده شامل دو سلول زایشی و سلول رویشی است. محل ساخته […]