فروردین ۸, ۱۳۹۷
مادگی گل

برچه: مادگی گل

مادگی گل شامل خامه ، کلاه و تخمدان می باشد. در تخمدان اجرایی به نام تخمک وجود دارد. تخمک کیسه رویانی را به وجود می آورد […]