ویدئوهای این بخش مربوط به زیست شناسی سال 12 تجربی است .

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷
ماهیت ژن

ماهیت ژن

ماهیت ژن چیست؟ آیا ژن را می توان مشاهده کرد یا اینکه ژن ماهیتی مادی ندارد و عامل یا معلول پدیده ها ست؟ماهیت ژن؟ در این […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
نوکلئیک اسید

نوکلئیک اسید

نوکلئیک اسید نوکلئیک اسیدها موادی هستند که ژنها را می سازند. بدون شناخت نوکلئیک اسید نمی توانیم مفهوم ژن و مکانیسم تأثیر آنرا درک کنیم.
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
همانند سازی نیمه حفاظت شده DNA

همانند سازی نیمه حفاظت شده DNA

همانند سازی نیمه حفاظت شده DNA همانند سازی نیمه حفاظت شده DNA با آزمایشات مزلسون و ستال به اثبات رسید. مزلسون و ستال در آزمایشات خود […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷
ساختار DNA

ساختار DNA

ساختار DNA ساختار DNA  با آزمایشات اروین شارگاف ، روزالین فرانکلین و … مشخص شد. کریک و واتسون با جمع بندی یافته های سایر محققین ، […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷
ساختار و عملکرد پروتئین

ساختار و عملکرد پروتئین

ساختار و عملکرد پروتئین ساختار و عملکرد پروتئین با هم تناسب دارد و تغییر شکل پروتئین بر کارایی آن اثر می گذلرد. تمام پروتئین های هستی […]
مرداد ۴, ۱۳۹۷
آنزیم

ابزار سلول: آنزیم

آنزیم   آنزیم ها موادی هستند که عموماً از پروتئین ساخته شده اند. آنزیم هایی از جنس RNA  نیز کشف شده است. آنزیم ها کاتالیزور های […]