اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
مکانیسم زایمان طبیعی

ویدئوی آموزشی مکانیسم زایمان طبیعی

مکانیسم زایمان طبیعی به انقباض رحم وابسته است. هورمون اکسی توسین که از هیپوتالاموس ترشح شده و بر دیواره رحم اثر می گذارد. با انقباضات رحم […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
ساختار کروموزوم

ویدئوی ساختار کروموزوم

ساختار کروموزوم دارای سطوحی است . کروموزوم از DNA و پروتئین هایی تشکیل شده است به نام هیستون . DNA به دور هیستون پیچیده و ساختارهایی […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
چرخه سلولی

چرخه سلولی

چرخه سلولی شامل دو مرحله کلی اینترفاز و مرحله تقسیم سلول است . هرکدام دارای مراحلی هستند. اینتر فاز دارای مراحل زیر است: G1 , S […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میتوز

ویدئوی آموزشی تقسیم میتوز

تقسیم میتوز شامل چند مرحله است. پروفاز پرومتافاز متافاز آنافاز تلوفاز. تقسیم میتوز کارکردهای زیادی دارد. تقسیم میتوز برای رشد و ترمیم زخم ها در پیکر […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میوز

میوز تقسیمی برای تولید گامت: تقسیم میوز

تقسیم میوز برای تولید گامت انجام می شود. تقسیم میوز برای تولید مثل جنسی انجام می شود. با تقسیم میوز سلول هایی حاصل می شود که […]
فروردین ۱, ۱۳۹۷
تغذیه جنین

تغذیه جنین انسان

تغذیه جنین انسان ابتدا از اندوخته سلول تخم است. و سپس از طریق بند ناف می باشد. بند ناف از یک سو به ناف جنین و […]