فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
تولید مثل جنسی در جانوران

تولید مثل جنسی در جانوران

تولید مثل جنسی در جانوران به دو صورت کلی انجام می شود : لقاح درونی و لقاح بیرونی. لقاح بیرونی مخصوص آبزیان است و لقاح درونی […]