فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
اکسی توسین ، هورمون عشق

اکسی توسین ، هورمون عشق

اکسی توسین ، هورمون عشق اکسی توسین یک هورمون و یک انتقال دهنده عصبی است که در زایمان و شیردهی دخیل است. همچنین با همدلی، اعتماد، […]