همه پست ها

اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
اهمیت زیست شناسی

اهمیت زیست شناسی

اهمیت زیست شناسی در چیست؟ هیچ دانشی به اندازه زیست شناسی به وجود ما نزدیک نیست. در ثانیه به ثانیه زندگی ما زیست شناسی حضور دارد […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
مکانیسم زایمان طبیعی

ویدئوی آموزشی مکانیسم زایمان طبیعی

مکانیسم زایمان طبیعی به انقباض رحم وابسته است. هورمون اکسی توسین که از هیپوتالاموس ترشح شده و بر دیواره رحم اثر می گذارد. با انقباضات رحم […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
ساختار کروموزوم

ویدئوی ساختار کروموزوم

ساختار کروموزوم دارای سطوحی است . کروموزوم از DNA و پروتئین هایی تشکیل شده است به نام هیستون . DNA به دور هیستون پیچیده و ساختارهایی […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
چرخه سلولی

چرخه سلولی

چرخه سلولی شامل دو مرحله کلی اینترفاز و مرحله تقسیم سلول است . هرکدام دارای مراحلی هستند. اینتر فاز دارای مراحل زیر است: G1 , S […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میتوز

ویدئوی آموزشی تقسیم میتوز

تقسیم میتوز شامل چند مرحله است. پروفاز پرومتافاز متافاز آنافاز تلوفاز. تقسیم میتوز کارکردهای زیادی دارد. تقسیم میتوز برای رشد و ترمیم زخم ها در پیکر […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میوز

میوز تقسیمی برای تولید گامت: تقسیم میوز

تقسیم میوز برای تولید گامت انجام می شود. تقسیم میوز برای تولید مثل جنسی انجام می شود. با تقسیم میوز سلول هایی حاصل می شود که […]