ترجمه
ترجمه
مرداد ۳۱, ۱۳۹۷
ژنتیک
ژنتیک-زیست دوازدهم تجربی(قسمت اول)
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

تنظیم بیان ژن

تنظیم بیان ژن

تنظیم بیان ژن

تنظیم بیان ژن

تنظیم بیان ژن عبارت است از اینکه کدام ژن ها مورد استفاده قرار گیرند و با چه شدتی و در چه زمانی وتا چه زمانی.

تنظیم بیان ژن موجب تفاوت در سلو ل های بدن می شود در حالیکه همگی از تقسیم میتوز سلول تخم به وجود آمده اند.

تنظیم بیان ژن موجب می شود از سلول های بنیادی ، سلول های متفاوت به وجود آیند .

سلول های مختلف خون از سلول های بنیادی مغز استخوان در اثر تنظیم بیان ژن حاصل می شوند.

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها با مکانیسم نه چندان مشابهی اعمال می شود.

تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها:

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها می تواند به صورت منفی یا مثبت اعمال شود.

پروتئین هایی به نام مهار کننده در رتنظیم بیان ژن نقش دارند.

مهار کننده ها به محلی به نام اُپراتور متصل شده و از کار رونویسی RNAپلی مراز جلوگیری می کنند.

در تنظیم بیان ژن مثبت پروتئین هایی به نام فعال کننده نقش دارند.

فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده که کنار راه انداز قرار دارد متصل می شود.

فعال کننده به اتصال RNAپلی مراز به راه انداز کمک می کند.

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها:

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها بیشتر در مرحله رونویسی اعمال می شود.

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها می تواند قبل از رونویسی ، هنگام رونویسی یا بعد از رونویسی انجام شود.

در یوکاریوت ها RNAپلی مراز نمی تواند راه انداز را شناسایی کند.

پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی به بخشی از راه انداز متصل می شوند.

عوامل رونویسی به RNAپلی مراز امکان شناسایی راه انداز را فراهم می کند.

در یوکاریوت ها توالی هایی در DNA به نام افزاینده وجود دارد که عوامل رونویسی خاصی به آنها متصل می شود.

DNA تا خورده و عوامل رونویسی متصل به افزاینده در کنار عوامل رونوبسی متصل به راه انداز قرار گرفته و سرعت رو نویسی را افزایش می دهد.

تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی به این صورت است که سلول فشردگی بخشی از کروموزوم را افزایش می دهد .

افزایش فشردگی کروموزوم دسترسی RNAپلی مراز به آن بخش را کاهش داده و تنظیم بیان ژن اعمال می شود.

تنظیم بیان ژن در بعد از رونویسی مربوط به ترجمه و بعد از آن است.

RNA های کوچکی که مکمل بخش هایی از mRNA هستند به آن متصل شده و از حرکت ریبوزوم جلوگیری کرده و مانع تکمیل ترجمه می شود.

تمام مطالب فوق به همراه مطالب دیگر در این ویدئو آموزش داده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *