کدون و آنتی کدون
کدون و آنتی کدون
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷
تنظیم بیان ژن
تنظیم بیان ژن
شهریور ۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه عبارت است از ساخته شدن رشته پلی پپتید از روی mRNA توسط ریبوزوم.

ترجمه در سیتوپلاسم انجام می شود. ترجمه در سه مرحله انجام می شود.

مرحله آغاز ترجمه عبارت است از اینکه بخش کوچل ریبوزوم از محل کدون آغاز به mRNA متصل می شود.

سپس tRNA  باآنتی کدون UCA که آمینو اسید متیونین حمل می کند به کدون آغاز وصل شده و بخش بزرگ ریبوزوم نیز به بخش کوچک متصل می شود.

با اتصال بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک ، مرحله آغاز تمام می شود.

در این حالت سه جایگاه E  ،  P ،  A   در ریبوزوم دیده می شود که جایگاه P  توسط tRNA  اشغال شده است.

با ورود tRNA مناسب به جایگاه A  مرحله طویل شدن آغاز می شود.

آمینو اسید جایگاه  p  از tRNA خود جدا شده و به آمینو اسید جایگاه A با پیوند پپتیدی متصل می شود.

ریبوزوم به اندازه یک کدون به سمت کدون پایانی حرکت می کند.

در نهایت رشته پلی پپتید ساخته می شود که در این ویدئو جزئیات شرح داده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *