ساختار و عملکرد پروتئین
ساختار و عملکرد پروتئین
تیر ۲۷, ۱۳۹۷
رونویسی ژن
رونویسی ژن
مرداد ۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

ابزار سلول: آنزیم

آنزیم

آنزیم

آنزیم

 

آنزیم ها موادی هستند که عموماً از پروتئین ساخته شده اند.

آنزیم هایی از جنس RNA  نیز کشف شده است.

آنزیم ها کاتالیزور های زیستی هستند .

آنزیم سرعت انجام واکنش ها را افزایش می دهند بدون انکه خود وارد واکنش شده و تغییر کنند.

آنزیم ها تحت تأثیر دمای محیط و pH قرار داشته و ممکن است سریع تر شده یا از کار بیفتند.

آنزیم ها عملکرد اختصاصی دارند و هر انزیم مخصوص ماده خاصی است و فقط واکنش آن را تسریع می کند.

آنزیم ها بخشی دارند به نام جایگاه فعال انزیم که با پیش ماده تماس یافته و آن را به فرآورده تبدیل می کند.

موارد ذکر شده  در بالا ، در این ویدئو آموزش داده می شود.

 

دیدگاه ها بسته شده است